Med denna bilen sparar vi flera tusentals dricksvatten varje timme vi kör.