Med denna recycling bil sparar vi flera tusentals dricksvatten varje timme vi kör. Vår recycling bil renar det vattnet den suger upp och det vattnet spolar vi med igen. Detta gör att vi sparar tusentals liter med dricksvatten och inte minst så ökar effektivitet avsevärt. Vi behöver inte av etablera för att tanka vatten. Vi spolar på bara kan man kortfattat säga. 🙂