GJ & Son kan stolt berätta av vi ingår sedan januari 2021 i Norva 24 AB koncernen. Detta leder till att vi har tillgång till 10 andra svenska dotterbolags resurser och inte minst deras erfarenheter som är enorma. I Norva24 ingår idag över 50 dotterbolag utspridda i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Detta borgar för ett väl utbyte av erfarenheter och kunskap. 

GJ & Son är ett familjeföretag med säte i Ulricehamn där Gustav Johansson redan 1974 började köra Spol och slamsugningsbil. Sönerna Patrik & Fredrik är fortfarande aktiva i företaget. Patrik är VD för företaget och Fredrik är arbetsledare. 

Vi är idag ett team om 15 gubbar som åker omkring i bygderna och hjälper er kunder som hamnat i nöd.

Med 50 år i branschen vill vi påstå att vår erfarenhet och kunskap gör oss unika.

Ring oss idag så hjälper vi er!

 

stopp i avloppet

Företagets motto är:

Vårt motto är ett trevligt bemötande och att aldrig lämna en kund utan att antingen löst problemet eller kommit med ett åtgärdsförslag.

Vi har en bred och långvarig erfarenhet på alla typer av problem som kan förekomma på era avloppsrör.

  • GJ & Son AB är auktoriserade av STOR för att utföra fem års besiktning av oljeavskiljare.
  • Vi besiktar enligt SS EN 858. Täthetsprovningen sker digitalt enligt SS EN 858- 2:2003.
  • GJ & Son AB är auktoriserade av STVF. Detta borgar för väl utförda tv inspektioner av era avlopp.
  • GJ & Son AB är auktoriserade provtagare av utgående vatten från oljeavskiljare mm.
  • GJ & Son AB är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001

 

Ladda ner vårt certifikat. 

2675-8 GJ son AB sv pdf

GJ & Son AB arbetar efter:

  • ISO 14001:2015, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015