Information

/Information
Information2019-12-20T08:25:38+01:00

Information om slamsugning/slamtömning

GJ & Son AB tömmer alla avloppsanläggningar i Ulricehamns kommun.

Se schema för slamtömning »

Miljövänlig teknik för slamsugning

Vi har nu tömt Ulricehamns brunnar i åtta år med avvattning utan kemikalietillsättning. Detta har visat sig vara en väldigt bra tömningsmetod. Vi har sett en extremt stor förändring i brunnarna vi tömt. Idag har vi knappt några septitank stopp p.g.a. för stor slamkaka eller infiltrationsspolningar längre. Detta ska vi Ulricehamnare vara väldigt stolta över. Vi får stora miljövinter genom denna metod jämfört med konventionell slamsugning.

Mobilt reningsverk till trekammarbrunnar

GJ & Son AB använder en slamavvattnare av typen EcoVee. Enheten fungerar som ett mobilt reningsverk, som suger upp och avvattnar slammet direkt vid brunnen. Vattnet syresätts och tappas tillbaka i brunnen.

En stor fördel med den här nya tekniken är att de viktiga mikroorganismerna som renar vattnet och håller den biologiska processen igång återförs till brunnen. För brunnsägaren innebär det att funktionen förbättras.

Dessutom belastas närmiljön inte lika mycket, eftersom utsläppen från dåligt fungerande brunnar minskar väsentligt samt transporterna minskar betydligt.

Inga kemikalier

Den nya avvattningstekniken behöver inga kemikalier för att fungera. Det är en helt naturlig process som bygger på mekanisk rening. Slammet som behöver transporteras minskar med upp till 95 procent.

Detta sänker utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan slammet komposteras eller användas för energiproduktion.

Viktigt att tänka på!

Mikroorganismerna i trekammarbrunnen klarar inte att bryta ner onaturligt material som bindor, plast, tops m.m.

Vi ber er därför att inte spola ner produkter eller kemikalier som förstör den biologiska aktiviteten i brunnen samt försämrar vår arbetsmiljö.

Biomassa

Eftersom avvattning sker utan tillsättning av kemikalier händer det att s.k. flytslam bildas i brunnen efter tömning. Detta är helt normalt och brukar försvinna efter ett tag. Detta flytslam kallas för biomassa.

Denna biomassa består av mikroorganismer och susp. Brunnen ska vara försedd med avluftning. Tillsammans blir vi som ett reningsverk – vår bil är det mekaniska steget och er brunn är det biologiska steget.