Vår fordonspark består av en minikombi, sex stycken spolbil / slamsugningsbilar, en torrsugningsbil, en avvattningsbil, en mini hetvattenbil, en servicebil samt två släp.

Recykling

Vår Recykling spolbil!

Det är en Finsk byggnation helt i rostfritt från JuroClean. Som chassi har vi valt en Scania 32 ton, 500 hk.

Denna bilen är en recyling bil som renar det vattnet vi suger upp för att sedan användas till att spola med. Detta gör att bilen kan spola kontinuerligt utan att behöva åka och tanka vatten samt det spar på vår fina resurs vi har i Sverige, dricksvatten! 

Togs i drift december 2019.

Med denna bil får vi med oss:

 • 8000 liter spolvatten
 • 12000 liter slam/farligt avfall.

Vår minikombi, 500 bar/hetvatten!

Det är en byggnation helt i rostfritt från Juroclean. Som chassi har vi valt en Scania 18 ton 370 hk. Togs i drift maj 2019.

Med denna bil får vi med oss:

 • 3000 liter färskvatten
 • 5000 liter slam/farligt avfall.

Här är vår torrsugningsbil

Detta är en finsk byggnation helt i rostfritt från Juro Clean.

Som chassi har vi valt en Scania V8 520 hk

Togs i drift Augusti 2017

Med den här bilen utför vi torrsugning av sot, aska, spån, grus, cement, stenar m.m. Vi kan även blåsa in nytt material, t.ex. makadam in i en källare.

Bilen kan också användas för våtsugning. Med denna bil kan vi lätt forsla bort material på ett smidigt och dammfritt sätt.

En av våra kombibilar

Det är italiensk byggnation från Cappellotto.

Som chassi har vi valt en MAN TGS 440 hk

Togs i drift maj 2011.

Med denna bil får vi med oss…

 • 7000 liter färskvatten
 • 10000 liter slam/farligt avfall

Här är vår stora Adr slamsugare

Det är en svensk byggnation helt i syrafast rostfritt från Rolba.

Som chassi har vi valt en Scania V8 580 hk.

Togs i drift 1 jan 2017.

 Med denna bil får vi med oss…

 • 3500 liter färskvatten
 • 12 000 liter + 3000 liter slam/farligt avfall.

Här är en av våra kombibilar

Det är en finsk byggnation helt i rostfritt från JuroClean.

Som chassi har vi valt en MAN 500 hk.

Togs i drift 1 maj 2018.

 Med denna bil får vi med oss:

 • 8000 liter färskvatten
 • 9000 liter slam/farligt avfall.

Vår storkombi

Det är en svensk byggnation helt i rostfritt från Interconsult.

Som chassi har vi valt en Man 500 hk.

Togs i drift Juni 2017.

 Med denna bil får vi med oss:

 • 11 000 liter slam/farligt avfall.
 • 8500 liter färskvatten.

 

Vår fyrhjulsdrivna avvattningsbil

Detta är en byggnation ifrån Svenska Aquateq. Som chassi har vi valt en MAN TGS 440 hk. Chassi i drift sedan 1 jan 2010. Byggnation i drift sedan 1 feb 2007.

Med denna bil avvattnar vi enskilda avloppsanläggning med mekanisk avvattning helt utan kemikalietillsättning. TS halten på det avvattnade slammet ligger mellan 30 – 40 %.

Denna bil skiljer även bort främmande föremål som bindor, topps och våtservetter m.m. ifrån slammet. Detta hamnar i en säck medan slammet hamnar i en 1,5 m2 slamtank.

Vår ADR slamsugare

Det är en svensk byggnation helt i rostfritt från Interconsult.

Som chassi har vi valt en Man 460 hk.

Togs i drift Augusti 2018.

Med denna bil får vi med oss:

 • 3000 liter färskvatten
 • 13500 liter slam/farligt avfall.

Vår kombi, 300 bar/hetvatten!

Det är en italiensk byggnation helt i rostfritt från MORO. Som chassi har vi valt en Scania 18 ton, 370 hk. Togs i drift augusti 2015.

Med denna bil får vi med oss:

 • 5000 liter färskvatten
 • 5000 liter slam/farligt avfall.

Här har vi våran nya Laxåbil

Som chassie har vi valt en MAN TGS 400hk. I drift April 2014.
Denna lastbilen kan vi utnyttja med flera typer av byggen så som en,
En slambil / spolbil bygge:

 • 9000 liter alternativ 12000 liter slam.
 • 3000 liter spolvatten.

Ett krok aggregat:
för transport av vår ”grovis” container samt utkörning av material som vi blåser med våran torrsugare. typ makadam m.m.

Vårt 3-axliga släp

Detta släp är också en italiensk byggnation helt i syrafast rostfritt. Detta släp har öppningsbar bakgavel samt tipp.

Togs i drift maj 2014.

Med släpet får vi med oss: 23500 liter slam/farligt avfall.

 

Här har vi våran nya släp.

Detta släp är också en finsk byggnation helt i syrafast rostfritt från Juroclean. Detta släp är uppdelat i 3 fack.

Togs i drift maj 2019.

Med släpet får vi med oss: 30000 liter slam/farligt avfall.