Vi utför högtrycksspolning av avloppsledningar, dagvattenledningar, djupborrade vattenbrunnar m.m.

Vi kan även trycka djupborrade vattenhål så nya sprickor öppnas och på så vis få en ökad vattentillförsel.

Vi har idag en bil med tillhörande chaufför som har specialiserat sig på just högtrycksspolning av såväl grävda som djupborrade dricksvattenbrunnar.

Ett vanligt förekommande arbete vi utför är spolning av stopp i köksavlopp. Med ökad användning av matoljor och lägre temperatur på varmvatten så sätter köksavloppen igen sig lättare.  Vi har idag ett flertal bilar som är utrustade med hetvatten. Detta är i kombination med högt vattentryck är oslagbart när det gäller att rensa igensatta köksavlopp.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss vid frågor och vidare info!
Våra kontaktuppgifter »

Högtrycksspolning

Bildgalleri för högtrycksspolning

Nedan kan du se ett urval bilder från tidigare projekt och uppdrag.