Våra tjänster

/Våra tjänster
Våra tjänster2020-11-03T07:34:24+01:00

Vi erbjuder våra kunder ett brett urval av högtrycksspolning och slamsugning tjänster.

recykling spolbil

Hetvattenspolning med 500 bar

Hetvatten lämpar sig till spolning av ledningar med mycket fett, klottersanering och saneringar av till exempel industrier där det är svårt nersmutsat! Era stopp i avloppet högtrycksspolar vi med lätthet bort.

Bubblande och kluckande köksavlopp spolar vi med lätthet rena igen.

Tvättning av byggnader och plattsättningar m.m.

Vanligt förekommande är att vi använder oss av hetvatten för att tina frusna ledningar eller för att tina upp fruset material. Till exempel att spola bort fruset material under vågar och dylikt.

Klottersanering utför vi. Vår rekommendation är att anlita oss så fort ni märker att någon har varit framme. Ju snabbare vi kan ge oss på klottret desto lättare går det att få bort.

Saneringen är även ADR-klassad så vi kan slamsuga upp spolvattnet som innehåller kemikalier och gamla färgrester.

Våra hetvattenbilar är utrustad med fastighetskamera med positioneringsutrustning.

ADR-transport

Vi transporterar oljetankar, oljeavskiljare, tvättrännor, emulsioner, frätande ämnen samt allt övrigt farligt avfall/gods. Vi har stor erfarenhet av att transportera farligt avfall m.m. Vi hjälper er med att klassificera ert avfall. Vi erbjuder våra kunden att teckna ombudsavtal med oss så sköter vi rapporteringen till Naturvårdsverket.

Fräsning

Vi fräser gamla gjutrör så ojämnheter och avlagringar försvinner. Genom detta får gjutrören en slät yta, så risken för att toalettpapper fastnar minskar.

Detta kan förlänga er funktion med flertal år utan övrig åtgärd.

Positionering

Behöver ni ha reda på exakt position för ledningar så hjälper vi er med det. Vanligtvis används denna tjänst för att minska risken för felgrävning samt för att spara onödigt letande. Vi letar upp fel, brunnar eller anslutningar oavsett djup.

Rotskärning

Med åren finns risk att rötter växer in i ledningar. Genom att fräsa bort rötterna hjälper vi er att få rena, fina rör igen. Rören brukar sedan stå sig i många år innan man kan behöva göra om åtgärden.

Sanering

Vi utför sanering av oljetankar, oljeutsläpp m.m. Vi var en stor aktör åt kustbevakningen i saneringsarbetet vid Tjörn september 2011. 

Besiktningar & Provtagningar

Vi är auktoriserade för besiktningar av oljeavskiljare.

Vi utför femårskontroll av era tankar och utfärdar ett besiktningsprotokoll.

Vi är även auktoriserade att utföra skötsel och underhåll enligt svensk standard, SS EN 858. Täthetsprovning sker enligt SS EN 858 2:2003.

Vi är auktoriserade provtagare för att utföra samlingsprov där provtagningen görs i intervaller under sex timmars tid. Efter varje provtagning skickas provet till ackrediterat laboratorium för analys och ni får en analysrapport.

Klicka här för mer info finner ni här på Naturvårdsverkets hemsida.

Torrsugning

Vi utför torrsugning av isolering, träspån, koks, grus mm. det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningarna. 

Vi blåser t.ex. makadam in i på olika ställen där man inte kan använda grävmaskiner mm. T.ex. i krypgrunder, källare eller svåråtkomliga utrymmen.