Vår nya ADR bil som kommer att transportera många m# farligt avfall.

Vår nya ADR bil som kommer att transportera många m3 farligt avfall. Leverans förväntas V51.