Här lastar vi vår torrsugningsbil med nya plastelement som vi skall blåsa in till kväve reducerings bassänger

Här lastar vi vår torrsugningsbil med nya plastelement som vi skall blåsa in till kväve reducerings bassänger

Vi har hjälp till med torrsuga ut ca 200 m3 plastelement. Av dessa 200 m3 blåste vi in ca 100 m3 till en närliggande bassäng och resterande ca 100 m3 blåste vi in i containrar för vidare transport till ett annat avloppsreningsverk.

Vi har dessutom blåst in 200 m3 helt nya plastelement, där utformningen är av modernare form.

Allt detta arbete för att minska kväve utsläppen av vårat avloppsvatten. 🙂

Klicka här för att ladda ner ett klipp från vårt arbete.