Blåsning av makadam vid ny bro som Peab Anläggning har byggt!

Blåsning av makadam vid ny bro som Peab Anläggning har byggt!

Mycket handkraft ersätts med hjälp av torrsugningsbil.

Mycket handkraft ersätts med hjälp av torrsugningsbil.

blåsa makadam med vår torrsugningsbil

Effektivt sätt att blåsa in makadam under ett brofäste med hjälp av vår torrsugningsbil.