Vi utför rengöringar av uppsamlingsbrunnar, rännstensbrunnar, grävda vattenbrunnar, fettavskiljare, oljeavskiljare, farligt avfall, septiktankar, slutna tankar m.m.

Vi åtar oss att genom att teckna ett serviceavtal med våra kunder att genomföra med en bestämd intervall utföra tömning på era olika anläggningar. Genom detta serviceavtal förbinder vi oss att tömningarna blir av och ni kunder kan luta er tillbaka.

Kort sagt – vi kan nästan suga allt som går att suga.

Vi utför slamsugning av stora mängder med farligt avfall. Vi har flertal slamsugningsbilar som är utrustade för transport av farligt avfall. 

Vi kan genom tecknande av ett ombudsavtal även sköta rapporteringen av ert avfall till Naturvårdsverket. Skicka epost till kontoret så sänder dom ett ombudsavtal till er.

Vi har idag 2 släp för transport av större mängd avfall. 

Vid tuffare typer av avfall använder vi oss av våran torrsugningsbil istället. Den har en kapacitet som gör att det omöjliga blir möjligt. Man utför slamsugningen med hjälp av den kraftiga luftkapaciteten. Även höga lyfthöjder är genomförbart genom att man använder sig av luftflödet istället.

Vi utför 6 månadskontroll på era oljeavskiljare som omfattar mätning av tjockleken på slam och olja samt funktionskontroll på larm och automatisk avstängning. Dessutom utförs alltid en okulärbesiktning.

Vi utför även 5 års besiktning av era oljeavskiljare och utfärdar ett besiktningsprotokoll. Detta utförs för att säkerhets ställa funktionen är god hos era anläggningar. 

Vi är även auktoriserade att utföra skötsel och underhåll enligt svensk standard, SS EN 858. Täthetsprovning sker enligt SS EN 858 2:2003.

Vi är auktoriserade provtagare för att utföra samlingsprov där provtagningen görs i intervaller under sex timmars tid. Efter varje provtagning skickas provet till ackrediterat laboratorium för analys och ni får en analysrapport.

Våra auktoriserade provtagare kan även hjälpa er med att ta prover samt få till en riktig analys.

Klicka här för mer info finner ni här på Naturvårdsverkets hemsida.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss vid frågor och vidare info!
Våra kontaktuppgifter »

slamsugning

Bildgalleri för slamsugning

Här nedan kan du se bilder och referenser från olika slamsugningsuppdrag som vi genomfört och arbetat med.